ACADEMIC COMMITTEE

ChairpersonS.Ramachandran Pillai
SecretaryDr. T.M.Thomas Isaac

MEMBERS

1M.V. Govindan Master
2E.P. Jayarajan
3A.K. Balan
4P.K. Sreemathi Teacher
5Puthalath Dinesan
6P.K.Biju
7M.Swaraj
8C.S. Sujatha
9Anavoor Nagappan
10K.K. Jayachandran
11Dr. K.N. Ganesh
12Dr. V. Sivadasan
13Dr. T.N. Seema
14Prof. C. Raveendranath
15Dr. B. Ekbal
16Prof. V.K. Ramachandran
17Prof. R. Ramakumar
18Dr. P.K. Jameela
19Mini Sukumar
20Prof. Jiju P Alex
21V. Namasivayam
22Dr. K. Raviraman
23Santhosh George Kulangara
24Mridul Eapen
25Dr. K.N. Harilal
26Dr. P.K. Michael Tharakan
27Dr. C. Ramakrishnan
28Prof. Dr. P.K. Sudheer
29Dr. Anwar Sadat
30Dr. Sabu
31Dr. S. Ashraf
32G. Jayaraj
33Dr.P.V. Unnikrishnan
34Dr. P.S. Sreekala
35A.G. Oleena
36Prof.K.N. Gangadharan
37Prof. V. Karthikeyan Nair
38N.Madhavankutty
39Dr. Joy Elamon
40Dr.Ajayakumar varma
40Dr. S. Pradeepkumar
41Dr. Samson Mathew
42Dr. Manoj P Samuel
43Dr. D. Sivananda Pai
44Dr C. Arunan
45Dr. N.S. Pradeep
46Dr. A.V. Reghu
47Dr. M. Rajendraprasad
48Dr. Reji Srinivas
49Dr. Akilesh
50Dr. P.V. Karunakaran
51Dr. P.E. Rajasekharan
52Dr. K.S. Ajith
53Dr. Smitha K Nair
54Dr. T.K. Prasad
55Dr. K.G Nevin
56Dr. K.M. Sangamesan
57Dr. B.S. Harikumaran Thampi
58Dr. P.V. Shinoj
59Dr . A. Prema
60Dr. P.K. Santhosh Kumar
61Dr. Bijou Lekshmanan
62Dr. E. Shaji
63Dr. Viji Vijayan
64Dr. K. Bijukumar
65Dr. S.A. Binoosh
66Dr. V.M. Iqbal
67Harilal
68Vinod Neekampurath
69D. Sudheesh
70Dr.S.Nazeeb
71B.Chakarapani
72K. Anusree
73P.M. Arsho